Корично изображение Книга

Greek gods and figurines : aspects of the anthropomorphic dedications /

Основен автор: Alroth, Brita
Други автори: Holthoer, Rostislav, (ed.), Linders, Tullia, (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Uppsala : Stockholm : Acta Universitatis Upsaliensis ; Almqvist & Wiksell International, 1989.
Серия: Acta Universitatis Upsaliensis. 18
Предмети: