Корично изображение Книга

Justinian and his age /

Основен автор: Ure, P. N. 1879-1950.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, [1951].
Серия: Pelican books ; A217.
Предмети: