Корично изображение Книга

The age of Louis XIV, and other selected writings. /

Основен автор: Voltaire, 1694-1778.
Други автори: Brumfitt, J. H., (ed. and tr.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Washington Square Press, [1963].
Серия: Great histories ; 4.
Предмети: