Корично изображение Книга

The history of the decline and fall of the Roman empire.

Основен автор: Gibbon, Edward, 1737-1794.
Други автори: Bury, J. B. (ed.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : AMS Press, 1947.
Издание: a new Edition, with notes
Предмети: