Корично изображение Книга

Athenian Agora XXII : Hellenistic pottery : Athenian and imported moldmade bowls /

Основен автор: Rotroff, Susan I., 1947-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1982.
Серия: Athenian Agora ; v. 22
Предмети: