APA цитиране

Walbank, F. W. The Achaean Assemblies again. [s.n.].

Чикагска система за цитиране

Walbank, F. W. The Achaean Assemblies Again. [s.n.].

MLA формат за цитиране

Walbank, F. W. The Achaean Assemblies Again. [s.n.].

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.