Корично изображение Книга

The Marx-Engels reader /

Други автори: Tucker, Robert C., Engels, Friedrich, 1820-1895., Marx, Karl, 1818-1883.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Norton, 1978.
Издание: 2d ed.
Предмети: