Корично изображение Книга

The world of Rubens, 1577-1640, /

Основен автор: Wedgwood, C. V. 1910-1997.
Автор-организации: Time-Life Books.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York, : Time, inc., [1967].
Серия: Time-Life library of art
Предмети: