Корично изображение Книга

Writing ethnographic fieldnotes /

Основен автор: Emerson, Robert M.
Други автори: Fretz, Rachel I., Shaw, Linda L.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago : University of Chicago Press, 1995.
Серия: Chicago guides to writing, editing, and publishing.
Предмети: