Корично изображение Книга

Corinth XVIII 4 : The sanctuary of Demeter and Kore : terracotta figurines of the Classical, Hellenistic, and Roman periods /

Основен автор: Merker, Gloria S., 1936-
Формат: Книга
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 2000.
Серия: Corinth ; v. 18, pt. 4
Предмети: