Корично изображение Книга

Epigraphes tes Thrakes tou Aigaiou : metaxy ton potamon Nestou kai Hevrou (nomoi Xanthes, Rhodopes kai Hevrou) /

Автор-организации: Greece. 19. Ephoreia Proistorikon kai Klassikon Archaioteton.
Формат: Книга
Език: Greek
Публикувано: Athenai : Ethnikon Hidryma Ereunon, Kentron Hellenikes kai Rhomaikes Archaiotetos, 2005.
Предмети: