Корично изображение Книга

Corinth XVIII 3 : The sanctuary of Demeter and Kore : topography and architecture /

Основен автор: Bookidis, Nancy, 1938-
Други автори: Stroud, Ronald S.
Формат: Книга
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1997.
Серия: Corinth ; v. 18, pt. 3
Предмети: