Корично изображение Книга

Lucian /

Основен автор: Lucian, of Samosata.
Други автори: Harmon, A. M., Macleod, Mathew Donald.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : Cambridge, Mass. : W. Heinemann ; Harvard University Press, 1913-1967.
Серия: The Loeb classical library [Greek authors] ; 14, 54, 130, 162, 302, 430-432