Корично изображение Книга

The Gallic War /

Основен автор: Caesar, Julius.
Други автори: Edwards, H. J. 1869-1923.
Формат: Книга
Език: Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1986.
Серия: The Loeb classical library ; 72
Предмети: