Корично изображение Книга

Prudentius. /

Основен автор: Prudentius, b. 348.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, : Harvard Univ. Press, 1949-53.
Серия: Loeb classical library.