Корично изображение Книга

The works of the Emperor Julian, /

Основен автор: Julian, Emperor of Rome, 331-363.
Други автори: Wright, Wilmer Cave France.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: London, : New York, : W. Heinemann, Macmillan, 1913-1923.
Серия: Loeb classical library