Корично изображение Книга

Livy. /

Основен автор: Livy.
Други автори: Foster, B. O.
Формат: Книга
Език: Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1919-1959.
Серия: Loeb classical library.