Корично изображение Списание

Вести на Ямболския музей : издание на музейната колегия при Исторически музей-Ямбол.

Формат: Списание
Език: Bulgarian
Публикувано: Ямбол : Исторически музей-Ямбол, 1999-.
Предмети: