Корично изображение Книга

Metamorphoses /

Основен автор: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Други автори: Goold, G. P.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1977-1984.
Серия: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D. 1977 ; Works. v. 3-4.