Корично изображение Книга

The civil war : (Pharsalia) /

Основен автор: Lucan, 39-65.
Други автори: Duff, J. D. 1860-1940.
Формат: Книга
Език: English
Latin
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1988.
Серия: Loeb classical library ; 220
Предмети: