Корично изображение Книга

Dionysiaca /

Основен автор: Nonnus, of Panopolis.
Други автори: Rose, H. J. 1883-1961., Rouse, W. H. D. 1863-1950.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1940.
Серия: Loeb classical library ; 344, 354, 356.