Корично изображение Книга

De inventione. : De optimo genere oratorum. Topica. /

Основен автор: Cicero, Marcus Tullius.
Формат: Книга
Език: Latin
Публикувано: Cambridge, Mass., : London, : Harvard University Press; W. Heinemann, 1949.
Серия: The Loeb classical library. Latin authors