Корично изображение Книга

The letters /

Основен автор: Basil, Saint, Bishop of Caesarea, ca. 329-379.
Други автори: Deferrari, Roy J. 1890-1969., McGuire, Martin R. P. 1897-1969.
Формат: Книга
Език: Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 2000[c1926-1934].
Серия: The Loeb classical library [Greek authors] ; 190, 215, 243, 270