Корично изображение Книга

Plato /

Основен автор: Plato.
Други автори: Bury, Robert Gregg, b. 1869., Fowler, Harold North, 1859-1955., Lamb, W. R. M. b. 1882., Shorey, Paul, 1857-1934.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : London, : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1914-1935.
Серия: The Loeb classical library [Greek authors] ; 36, 123, 164-167, 187, 192, 201, 234, 237, 276