Корично изображение Книга

Characters /

Основен автор: Theophrastus.
Други автори: Sophron, ca. 470-400 B.C., Cunningham, Ian Campbell.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2002.
Издание: 3rd ed.
Серия: The Loeb classical library ; 225
Предмети: