Корично изображение Книга

Кръв и зрелища : спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия : спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия.

Основен автор: Вагалински, Людмил Фердинандов.
Други автори: Vagalinski, Lyudmil Ferdinandov.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : НАИМ-БАН, 2009.
Предмети: