Корично изображение Книга

Ovid's Fasti, /

Основен автор: Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D.
Други автори: Frazer, James George, Sir, 1854-1941.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London, : New York, : W. Heinemann Ltd. ; G. P. Putnam's sons, [1951].
Серия: The Loeb classical library. [Latin authors]