Корично изображение Книга

Tusculan disputations /

Основен автор: Cicero, Marcus Tullius.
Други автори: King, J. E. 1858-1939
Формат: Книга
Език: Multiple
Публикувано: Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1945.
Издание: Rev. ed.
Серия: The Loeb classical library ; 141