Корично изображение Книга

Private orations : v.1-3 /

Основен автор: Demosthenes.
Други автори: Murray, A. T. 1866-1940 (transl.)
Формат: Книга
Език: English
Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. : London : Harvard University Press ; W. Heinemann, 1936-1939.
Серия: The Loeb classical library [Greek authors] ; 318, 346, 351