Корично изображение Книга

Olynthiacs ; Philippics ; Minor public speeches ; Speech against Leptines /

Основен автор: Demosthenes.
Други автори: Vince, James Herbert, 1865-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London : New York : W. Heinemann ; G. P. Putnam's Sons, 2004.
Серия: The Loeb classical library [Greek authors] ; 238.