Корично изображение Книга

Християнската култура в средновековна България : материали от Национална научна конференция, Шумен 2-4 май 2007 година, по случай 1100 години от смъртта на Св. Княз Борис-Михаил (ок. 835-907 г.) /

Автор-организация: Българска академия на науките., Национален археологически институт с музей. Филиал Шумен., Национална научна конференция
Други автори: Георгиев, Павел, (ред.)
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2008.
Предмети: