Корично изображение Книга

The Dead Sea scrolls uncovered : the first complete translation and interpretation of 50 key documents withheld for over 35 years /

Други автори: Wise, Michael Owen, 1954-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Shaftesbury, Dorset ; Rockport, Mass. : Element, 1992.
Предмети: