Корично изображение Книга

Daphnis and Chloe /

Основен автор: Longus.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2009.
Серия: The Loeb classical library ; 69
Предмети: