Корично изображение Книга

Старомакедонскиот град на Вардарски Рид = The Ancient Macedonian town at Vardarski Rid /

Основен автор: Митревски, Драги.
Други автори: Mitrevski, Dragi.
Формат: Книга
Език: Macedonian
English
Публикувано: Скопjе : Музеj на Македониjа, 2001.
Предмети: