Корично изображение Книга

Demeter and Persephone in ancient Corinth /

Основен автор: Bookidis, Nancy, 1938-
Други автори: Stroud, Ronald S.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1987.
Серия: Corinth notes 2
American excavations in old Corinth
Предмети: