Корично изображение Книга

Съкровище на хан Кубрат : култура на българи, хазари, славяни /

Други автори: Залеская, В. Н., Засецкая, И. П., Каспарова, К. В., Лвова, З. А., Маршак, Б. И., Соколова, И. В., Щукин, М. Б.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Комитет за култура на НРБ, 1989.
Предмети: