Корично изображение Книга

Монети и парично обръщение в Търново XII-XIV в. /

Основен автор: Дочев, Константин.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Витал, 1992.
Предмети: