Корично изображение Книга

Археологически проучвания на Царевец : средновековна улица по северозападния склон, квартал при трета порта на главния вход, източна крепостна стена и квартал при Френкхисарската порта /

Основен автор: Долмова-Лукановска, Мария.
Други автори: Dolmova-Lukanovska, Maria
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: Велико Търново : Фабер, 2007.
Предмети: