Корично изображение Книга

Преславската керамична икона /

Основен автор: Тотев, Тотю.
Други автори: Totev, Totyu.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Български художник, 1988.
Серия: Паметници на културата.
Предмети: