APA цитиране

(2004). Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. София: Археологически институт с музей.

Чикагска система за цитиране

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. София: Археологически институт с музей, 2004.

MLA формат за цитиране

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. София: Археологически институт с музей, 2004.

Внимание: Тези цитати може да не са 100% точни.