Корично изображение Книга

Fragmentary decrees from the Athenian agora /

Основен автор: Walbank, Michael B., 1933-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 2008.
Серия: Hesperia supplement ; 38
Предмети: