Корично изображение Книга

Пари и де/стабилизация в България 1948-1989 /

Основен автор: Аврамов, Румен.
Формат: Книга
Език: English
Bulgarian
Публикувано: София : Инст. за изследване на близкото минало ; Инст. Отворено общество ; Ciela, 2008.
Серия: Поредица Минало несвършено.
Предмети: