Корично изображение Книга

Преорани слогове : колективизацията и социална промяна в Българския северозапад през 40-те-50-те години на ХХ век /

Основен автор: Груев, Михаил.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Ciela, 2009.
Предмети: