Корично изображение Книга

Aristotelis Analytica priora et posteriora /

Основен автор: Aristotle.
Други автори: Ross, W. D. 1877-1971.
Формат: Книга
Език: Ancient Greek
Публикувано: Oxonii : E Typographeo Clarendoniano, 1964.
Серия: Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis