Корично изображение Книга

Attic grave reliefs that represent women in the dress of Isis /

Основен автор: Walters, Elizabeth J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1988.
Серия: Hesperia ; Supplement ; 22.
Предмети: