Корично изображение Книга

The Athenian grain-tax law of 374/3 B.C. /

Основен автор: Stroud, Ronald S.
Формат: Книга
Език: English
Ancient Greek
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 1998.
Серия: Hesperia (Princeton, N.J.). Supplement ; 29.
Предмети: