Корично изображение Географска карта

Атлас Българските земи в европейската картографска традиция (III-XIX в.) = Atlas the Bulgarian lands in the European cartographic tradition, (3rd-19th centuries) /

Автор-организация: Център за изследвания на българите, Държавна агенция "Архиви"
Други автори: Стоименов, Димитър, Stoimenov, Dimitar, Фол, Александър, Fol, Aleksandar, Стаматов, Атанас, Stamatov, Atanas
Формат: Географска карта
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : Тангра ТанНакРа, 2008.
Предмети: