Корично изображение Книга

Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на източна Тракия от края на IV в. пр.н.е. до края на III в. пр.н.е. /

Основен автор: Топалов, Ставри
Други автори: Topalov, Stavri.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
Публикувано: София : Наско-1701, 2001.
Предмети: