Корично изображение Книга

Българските политически водители, 1879-2007 = Bulgarian political leaders, 1879-2007 /

Основен автор: Андонова, Зоя.
Други автори: Andonova, Zoya., Куманов, Милен., Kumanov, Milen.
Формат: Книга
Език: Bulgarian
English
Публикувано: София : УИ "Св. Климент Охридски", [2007].
Издание: 2ро осн. прераб. и доп. изд.
Предмети: