Корично изображение Книга

The Greek tile works at Corinth : the site and the finds /

Основен автор: Merker, Gloria S., 1936-
Други автори: Williams, Charles K., 1930-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Princeton, N.J. : American School of Classical Studies at Athens, 2006.
Серия: Hesperia (Princeton, N.J.). Supplement ; 35.
Предмети: